Hindu Cycle of 60 Years

Sixty Years - Hindu Year Table

1. Prabhava 2. Vibhava 3. Shukla 4. Pramoda
5. Prajapati 6. Angirasa 7. Shrimukha 8. Bhava
9. Yuva 10. Dhatri 11. Ishvara 12. Bahudhanya
13. Pramadhi 14. Vikrama 15. Vrisha 16. Chitrabhanu
17. Svabhanu 18. Tarana 19. Parthiva 20. Vyaya
21. Sarvajeeth 22. Sarvadhari 23. Virodhi 24. Vikruthi (2010-11)
25. Khara 26. Nandana 27. Vijaya 28. Jaya
29. Manmatha 30. Durmukhi 31. Hevilambi 32. Vilambi
33. Vikari 34. Sharvari 35. Plava 36. Shubhakruti
37. Sobhakruthi 38. Krodhi 39. Vishvavasu 40. Parabhava
41. Plavanga 42. Kilaka 43. Saumya 44. Sadharana
45. Virodhikruthi 46. Paridhavi 47. Pramadicha 48. Ananda
49. Rakshasa 50. Anala 51. Pingala 52. Kalayukthi
53. Siddharthi 54. Raudra 55. Durmathi 56. Dundubhi
57. Rudhirodgari 58. Raktakshi 59. Krodhana 60. Akshaya

Powered by mymathtables.com